TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

15/8/2022 Biên Bản ĐHĐCĐTN 2022 Tải xuống
15/8/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022 Tải xuống
05/8/2022 Hồ sơ bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) Tải xuống
22/7/2022 1. Thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2022 Tải xuống
22/7/2022 2. Thông báo tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT, BKS Tải xuống
22/7/2022 3.1 Quy định về đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS Tải xuống
22/7/2022 3.2. Các mẫu phiếu đề cử ứng cử TV HĐQT và mẫu SYLL_PDF Tải xuống
22/7/2022 3.2.1 Mẫu Phiếu ứng cử TV HĐQT 2022-2027_ nhóm cổ đông Tải xuống
22/7/2022 3.2.2. MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV HĐQT 2022-2027_1 CỔ ĐÔNG Tải xuống
22/7/2022 3.2.3 Mau-SYLL HDQT 2022-2027 Tải xuống
22/7/2022 3.3. Các mẫu phiếu ứng cử đề cử TV BKS va mẫu SYLL_PDF Tải xuống
22/7/2022 3.3.1. Mẫu Phiếu ứng cử TV BKS 2022-2027_ nhóm cổ đông Tải xuống
22/7/2022 3.3.2. Mẫu Phiếu ứng cử TV BKS 2022-2027_1 cổ đông Tải xuống
22/7/2022 3.3.3. Mau-SYLL BKS 2022-2027 Tải xuống
22/7/2022 4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2022 Tải xuống
22/7/2022 5.1 Báo cáo tài chính 2019- da kiem toan Tải xuống
22/7/2022 5.2. Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán Tải xuống
22/7/2022 5.3. Bao cao tai chinh 2021 _chua kiem toan Tải xuống
22/7/2022 5.4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2019 Tải xuống
22/7/2022 5.5. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2020 Tải xuống
22/7/2022 5.6. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2021 (chưa kiểm toán) Tải xuống
22/7/2022 6.1. Báo cáo của TGĐ _KQ 2019 _ KH 2020 Tải xuống
22/7/2022 6.2. Báo cáo của TGĐ _ KQ 2020_KH 2021 Tải xuống
22/7/2022 6.3. Báo cáo của TGĐ _ KQ 2021 Tải xuống
22/7/2022 6.4. Báo cáo của TGĐ _ KH 2022 Tải xuống
22/7/2022 7.1. Báo cáo Kết quả hoạt động 2019 của HĐQT Tải xuống
22/7/2022 7.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT Tải xuống
22/7/2022 7.3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT Tải xuống
22/7/2022 8.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của BKS Tải xuống
22/7/2022 8.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của BKS Tải xuống
22/7/2022 8.3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của BKS Tải xuống
22/7/2022 9. Tờ trình HĐQT BKS trình ĐHĐCĐTN 2022 Tải xuống
22/7/2022 10.1 Mẫu Giấy ủy quyền PDF Tải xuống
22/7/2022 10.2. Mẫu Giấy ủy quyền word Tải xuống
27/7/2022 11.1 - Mẫu phiếu biểu quyết Tải xuống
27/7/2022 12. Dự Thảo NQ ĐHĐCĐ TN 2022 Tải xuống
20/7/2022 GUQ 000791_ Ba Hanh UQ ông Thinh vai tro CT HĐQT Tải xuống
20/7/2022 GUQ 000792_ Ba Hanh UQ ông Thinh vai tro Chu toa DHDCD 2022 Tải xuống
10/6/2022 TM cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2022 Tải xuống
28/6/2022 NQ số 03 ngay 27.06.2022 Thay đổi thời gian ĐHĐCĐ Tải xuống
28/6/2022 2022 TB thay đổi thời gian ĐHĐCĐ Tải xuống
29/6/2022 Thông báo Hủy danh sách cổ đông Tải xuống
29/6/2022 Thông báo chốt danh sách cổ đông Tải xuống

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

2021 Quyết Định sơ thẩm V/v yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2021 Tải xuống
2021 Thư mời cổ đông tham dự ĐH 2021 Tải xuống
2021 Thư đề nghị đề cử ứng cử TV HĐQT Tải xuống
2021 Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Tải xuống
2021 Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐH 2021 Tải xuống
2021 Mẫu Phiếu ứng cử TV HĐQT 2017-2022 Tải xuống
2021 Mau-SYLL HDQT 2017_2022 Tải xuống
2021 Báo cáo của TGĐ về hoạt động 2020 KH Hoạt động 2021 tại đại hội Tải xuống
2021 Báo cáo của HĐQT tại ĐH 2021 Tải xuống
2021 Báo cáo của BKS tại ĐH 2021 Tải xuống
2021 Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán Tải xuống
2021 Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán Tải xuống
2021 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt tăng VĐL Tải xuống
2021 Tờ trình HĐQT_BKS trình ĐH 2021 Tải xuống

Hồ sơ đề cử nhân sự tham gia bầu HĐQT 2021

2021 Thư từ nhiệm Phạm Thị Viết Tải xuống
2021 Thư từ nhiệm Mai Đăng Khôi Tải xuống
2021 IPC Đề cử nhân sự Tải xuống
2021 Tuấn Lộc đề cử nhân sự Tải xuống
2021 Thư đề cử Pham Trung Kiên Tải xuống
2021 Thư đề cử Do Thi Thanh Thuy Tải xuống
2021 Thư đề cử Dang Thi Thuy Tải xuống
2021 Thư đề cử Tran Nhan Tam Tải xuống
2021 Thư đề cử Truong Cong Nghia Tải xuống
2021 IPC đề cử 4 ứng viên Tải xuống
2021 SYLL_ Nguyen Vu Manh Tuan Tải xuống
2021 SYLL_ Tran Nguyen Thuy Duong Tải xuống
2021 SYLL- Phan Van Phuc Tải xuống
2021 SYLL - Do Quy Hiep Tải xuống
Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 1.686 ha
      - Sở hữu vị trí chiến lược, là khu công nghiệp lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
      - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện: điện, nước, xử lý nước thải, viễn thông, mạng lưới khí công nghiệp,...
     - Hệ thống cảng biển Quốc tế nội khu giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí vận chuyển. Hải quan tại chỗ giúp thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa dễ dàng, thuận tiện.
      - Hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý ban đầu nhanh chóng, miễn phí.
Hơn 20 năm qua, 200 nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tin tưởng lựa chọn Khu công nghiệp Hiệp Phước làm đối tác phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng hoàn thiện và đổi mới để mang lại giá trị lợi ích cao nhất cho mỗi nhà đầu tư khi đến với Khu công nghiệp Hiệp Phước.