Cổ phiếu HPI

Ngày 05/10/2017, cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (mã chứng khoán HPI) chính thức niêm yết trên thị trường UPCoM - sàn giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết. Đồng thời, toàn bộ 60 triệu cổ phiếu HPI đã chính thức giao dịch với giá tham chiếu 16,000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký của công ty lên tới 600 tỷ đồng.

Thông tin cổ đông

Hiệp Phước báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HPI. Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường...

Hiệp Phước báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HPI. Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường...

Hiệp Phước báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HPI. Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (11/12/2017)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên

Hiệp Phước báo cáo kết quả hoạt động thường niên 2016. Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm. (25/4/2017)

Báo cáo thường niên 2016

ĐHĐCĐ BT 2018

Báo cáo tài chinh Quý I/2017

Báo cáo tài chính quí I 2017

Thông tin