Thư mời đại hội cổ đông BT 2018

Quý khách vui lòng click Bấm vào đây để xem chi tiết
Trân trọng cảm ơn.

Mẫu Ủy Quyền

Quý khách vui lòng click Bấm vào đây xem chi tiết
Trân Trọng cảm ơn.

Quy Chế Đại Hội

Quý khách vui lòng click Bấm vào đây xem chi tiết
Trân Trọng cảm ơn.
 

Tờ Trình Đại Hội

Quý khách vui lòng click Bấm vào đây xem chi tiết
Trân Trọng cảm ơn.