Quy định về Xây dựng và Môi trường

Việc nhà đầu tư tuân thủ các quy định về xây dựng và bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Hiệp Phước là điều kiện bắt buộc và tiên quyết để cùng chung tay xây dựng khu công nghiệp hiện đại, kiểu mẫu và và góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp tại đây.

Danh sách Nhà Đầu Tư

nhadautu

Tải danh sách các nhà đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Phước tại đây!
Sau hơn 20 năm hoạt động, hiện nay Khu công nghiệp Hiệp Phước đã thu hút được hơn 200 doanh Nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan…).  Để hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng đi vào hoạt động, ngoài những tiện ích dịch vụ đã công bố, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong tư vấn đầu tư xây dựng vận hành; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự; tư vấn cho doanh nghiệp tham gia Chương trình cho vay kích cầu của Thành phố; giới thiệu ngân hàng cho vay đến 70% giá trị đầu tư… Khu công nghiệp Hiệp Phước là một trong những mô hình hoạt động mang nhiều hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ góp phần phát triển về phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Hồ Sơ Pháp Lý Môi Trường

Giai Đoạn 1

Giai Đoạn 2

Thông báo đơn giá nước sạch

Tải Thông báo áp dụng đơn giá nước cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hiệp Phước tại đây!

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ

*Trường hợp cần thêm thông tin vui lòng liên hệ Công ty CP KCN Hiệp Phước (Phòng Quản lý Môi trường Hạ tầng) để được hướng dẫn. 

Thông tin nước sạch

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y Tế về việc quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước công bố kết quả kiểm nghiệm như sau: