Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/9/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/06/2020

Nhân viên bếp chính DIMSUM

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 24/09/2019

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Thủ kho đông

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Thủ kho

Ngày hết hạn: 30/9/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/07/2019

Nhân viên giám sát sản xuất

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/07/2019

Nhân viên điện lạnh

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 16/05/2019