Các vị trí tuyển dụng

Quản lý

Ngày hết hạn: 30/01 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 24/09/2018

Tổng quản lý

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 24/09/2018

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 24/09/2018

Nhân viên bảo trì

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 24/09/2018

Nhân viên thu ngân

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 24/09/2018

Nhân viên pha chế

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 24/09/2018

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 24/09/2018

Phục vụ bàn

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 30 | Ngày đăng: 24/09/2018

Nhân viên lễ tân

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 24/09/2018

Nhân viên marketing

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 24/09/2018