Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Kỹ sư sản xuất

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 6 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên kỹ thuật Điện

Ngày hết hạn: 30/08/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/05/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Thư ký phòng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên giám sát QA-QC

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên giám sát kho

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/04/2018

Nhân viên văn phòng

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 25/04/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 23/04/2018

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 23/04/2018