Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Marketing

Ngày hết hạn: 31/05/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ sư an toàn lao động

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân hàn cơ khí

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 15 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kế toán bán hàng

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân tổ máy

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên giao hàng

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018