Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 12/08/2022

Công nhân vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 04 | Ngày đăng: 12/08/2022

Công nhân sơ chế đóng gói

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 06 | Ngày đăng: 12/08/2022

Tài xế B2

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 04/08/2022

Nhân viên QA

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 04/08/2022

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 15/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/07/2022

Nhân viên QA/QC

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/07/2022

Nhân viên kỹ thuật

Ngày hết hạn: 15/8/2022 | Số lượng: 07 | Ngày đăng: 08/07/2022

Kế toán giá thành

Ngày hết hạn: 15/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/07/2022

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 15/8/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 07/07/2022