Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/04/2021

Trưởng ca sản xuất

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 12/03/2021

Nhân viên mua hàng

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/03/2021

Tổ trưởng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/03/2021

Công nhân đứng máy

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 11/03/2021

Thợ hàn

Ngày hết hạn: Thỏa thuận | Số lượng: 03/30/04/2021 | Ngày đăng: 11/03/2021

Nhân viên thống kê

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 05/03/2021

Nhân viên Cơ điện

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 05/03/2021

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/3/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 19/02/2021

Nhân viên vận hành đóng gói

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 04/01/2021