Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên C&B

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/04/2021

Nhân viên vận hành xử lý nước thải

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 14/04/2021

Nhân viên nhập liệu kiêm trợ lý

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 09/04/2021

Nhân viên bảo trì

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 09/04/2021

Tài xế giao hàng

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Nhân viên Kho

Ngày hết hạn: 30/06/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Giám đốc kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Tài xế B2

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/04/2021

Tài xế xe bán tải

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/04/2021