Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên y tế cơ quan

Ngày hết hạn: 30/10/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/09/2023

Thợ sửa ô tô

Ngày hết hạn: 30/8/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2023

Nhân viên QA/QC

Ngày hết hạn: 15/7/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/06/2023

Thủ kho - giao nhận xe tại kho

Ngày hết hạn: 15/4/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/03/2023

Nhân viên kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/10/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 09/03/2023

Nhân viên Sale admin

Ngày hết hạn: 30/03/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2023

Kỹ sư nông nghiệp và Phát triển kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/8/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/10/2022

Nhân viên KCS

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/09/2022

Trưởng phòng Marketing

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/09/2022

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/09/2022