Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên giám sát

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Kế toán thanh toán

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 28/02/2020

Chuyên viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 28/02/2020

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 19/02/2020

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 16/02/2020

Trưởng nhóm sản xuất

Ngày hết hạn: 28/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 13/02/2020

Nhân viên phục vụ trạm trộn

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 11/02/2020