Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên đóng gói

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 04/01/2021

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 04/01/2021

Phó phòng Thu mua

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/12/2020

Nhân viên Đào tạo - Tuyển dụng

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/12/2020

Nhân viên Đúc phôi cán thép

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 30/12/2020

Trưởng nhóm Bảo trì - Bảo dưỡng

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/12/2020

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/12/2020

Nhân viên gia công

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 29/12/2020

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 18/12/2020

Nhân viên lái xe

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/12/2020