Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 04 | Ngày đăng: 25/05/2020

Tổ trưởng đóng gói

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 19/05/2020

Trưởng ca xi mạ

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/05/2020

Nhân viên lắp ráp khuôn

Ngày hết hạn: 30/6/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/05/2020

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/05/2020 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 13/05/2020

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 07/05/2020

Nhân viên phòng thí nghiệm

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/05/2020

Nhân viên chăm sóc cây xanh

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/04/2020

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/6/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/04/2020

Nhân viên bảo vệ

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 22/04/2020