Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/12/2021

Giám sát sản xuất

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/12/2021

Quản lý sản xuất

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 14/12/2021

Nhân viên thu mua

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/12/2021

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/12/2021

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/12/2021

Nhân viên thu mua

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/12/2021

Công nhân đóng gói bao

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/11/2021

Công nhân sản xuất bộ phận nghiền

Ngày hết hạn: 25/01/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/11/2021

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/11/2021