Các vị trí tuyển dụng

Kỹ thuật viên về điện, cơ khí

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 15 | Ngày đăng: 21/07/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/3/2022 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 21/07/2018

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 8 | Ngày đăng: 21/07/2018

Kỹ sư điện

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 7 | Ngày đăng: 21/07/2018

Nhân viên văn phòng

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 21/07/2018