Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên đứng máy CNC, tiện , máy mài

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 10/09/2019

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/04/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/03/2019

Nhân viên làm nguội ngành cơ khí

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 13/02/2019

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 13/02/2019

Nhân viên đứng máy phay cơ

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 17/08/2018