Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên lái xe

Ngày hết hạn: 30/03/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/12/2020

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/03/2021Thỏa thuận | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 22/10/2018

Nhân viên xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/10/2018

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 22/10/2018

Nhân viên phụ bếp

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 22/10/2018

Nhân viên bảo trì cơ khí

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên bảo trì điện

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên Phòng thí nghiệm

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên kho vận

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2018