Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Marketing

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/08/2022

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 12/08/2022

Thợ điện

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/11/2020

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/11/2020

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/04/2020

Công nhân vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 23/07/2018

Kỹ sư điện- tự động hóa, Điện- Điện tử

Ngày hết hạn: 30/8/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 23/07/2018