Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 22/10/2020

Nhân viên vận hành hệ thống nước thải môi trường

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/03/2020

Nhân viên trợ lý kho hàng

Ngày hết hạn: 30/04/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/08/2019

Nhân viên Giám sát công trình xây dựng

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 09/07/2019

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 28/11/2022 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 10/12/2018

Nhân viên tuyển dụng, đào tạo.

Ngày hết hạn: 30/04/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Nhân viên phòng thí nghiệm

Ngày hết hạn: 30/04/2022 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 28/09/2018

Thợ hàn

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/11/2022 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 05/06/2018