Các vị trí tuyển dụng

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/9/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/08/2019

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 31/03/2019

Công nhân vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/7/2022 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 20/02/2019

Bảo vệ nội bộ

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/11/2018

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/04/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 30/10/2018

Công nhân may

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 15/10/2018

Nhân viên Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/10/2018

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 23/09/2018

Nhân viên cơ điện

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 23/09/2018