Các vị trí tuyển dụng

Tài xế

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 24/10/2018

Nhân viên cơ điện

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 24/10/2018

Nhân viên Kế toán

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 22/10/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 03/10/2018

Nhân viên Kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 03/10/2018