Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên thiết kế tạo dáng sản phẩm

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 17/02/2022

Nhân viên IT

Ngày hết hạn: 15/3/2022 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 17/02/2022

Nhân viên vận hành máy CNC

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 17/02/2022

Thợ Hàn CO2

Ngày hết hạn: 30/7/2020 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 19/06/2020

Nhân viên kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/11/2019

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Ngày hết hạn: 30/10/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên thợ khuôn Composite

Ngày hết hạn: 15/3/2022 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên QC Cơ khí

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên dán phim, decal, tem xe

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Thợ sơn

Ngày hết hạn: 30/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019