Các vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/05/2021

Nhân viên vận hành đóng gói

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 04/01/2021

Nhân viên cơ Điện

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 20/07/2020

Nhân viên kiểm nghiệm hóa lý

Ngày hết hạn: 15/03/2024 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 26/06/2020

Nhân viên giám sát

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Nhân viên Bảo vệ

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 05/02/2020

Nhân viên QA/QC

Ngày hết hạn: 29/03/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 13/08/2019

Nhân viên Sale Admin

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/08/2019

Nhân viên pha chế chuyên ngành Dược

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 01/07/2019

Phó phòng Kế toán

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 31/03/2019