Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 30/07/2019

Công nhân bốc xếp, giao hàng

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 06/06/2019

Giám sát bảo trì

Ngày hết hạn: 30/3/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Giám sát sản xuất

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2018

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Công nhân sản xuất - Vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 03/08/2018

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 03/08/2018

Nhân viên Bảo trì

Ngày hết hạn: 30/07/2020Thỏa thuận | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 03/08/2018

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/06/2018

Kỹ sư tự động hóa

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/06/2018