Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 21/08/2020

Nhân viên vận hành hệ thống áp lực

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 06/11/2019

Nhân viên kỹ thuật gia công chi tiết sản phẩm

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 06/11/2019

Nhân viên tiền Lương - Bảo hiểm xã hội

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 24/09/2019

Tài xế đầu kéo

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/07/2019

Công nhân lắp điện

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 25/04/2019

Nhân viên vận hành Fiber

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 29/03/2019

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 29/03/2019

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 19/02/2019