Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 28/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 05/02/2020

Tài xế

Ngày hết hạn: 30/8/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/08/2019

Thợ bồi tay làm thành phẩm sau in

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/08/2019

Thợ đứng máy dán

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 01/08/2019

Thợ đứng máy bế

Ngày hết hạn: 30/02/2020 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 01/08/2019

Thợ đứng máy cắt

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 01/08/2019

Nhân viên thiết kế đồ họa

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Thợ đứng máy thổi

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/10/2018

Thợ đứng máy in FLEXO

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/10/2018

Phó phòng Kế toán

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/10/2018