Các vị trí tuyển dụng

Tài xế B2

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/04/2021

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên IT

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Công nhân lắp ráp linh kiện

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 24/10/2018

Nhân viên lễ tân

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/10/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 50 | Ngày đăng: 22/06/2018

Chuyên viên hành chánh nhân sự

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 22/06/2018

Quản lý sản xuất

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 22/06/2018

Nhân viên Kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 22/06/2018