Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Phó phòng Cơ điện

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/11/2018