일반 정보

Hiep Phuoc 산업 단지는 호치민시 Nha Be 지구에 위치하고 있습니다. 총면적 1,686 헥타르의 Hiep Phuoc은 도시에서 가장 큰 산업 단지로 알게 되어 완벽한 기반 시설, 다양한 시설 서비스 또는 3 개의 국제 항만 시스템, 고속도로와 국제 공항과 편리한 연결까지 있습니다. 지난 20 년 동안 국내외 200 명의 국내외 투자자가 히엡 프억 산업 단지를 개발 지속성 있는 파트너로 믿었습니다. 우리는 Hiep Phuoc 산업 단지에 올 투자자들에게 최대의 지원을 제공하기 위해 지속적인 개선과 혁신에 전념합니다.

Global

Certified

Award

Winning

제품 - 시설

Hiep Phuoc 산업단지

Khu công nghiệp Hiệp Phước luôn đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Chúng tôi cung cấp sản phẩm hạ tầng hoàn chỉnh và dịch vụ tốt nhất cho sự phát triển bền vững của nhà đầu tư.

임대용 산업 토지

Đất công nghiệp cho thuê với diện tích linh hoạt, hạ tầng hoàn chỉnh và kết nối giao thông thuận lợi.

임대용 산업 토지

Nhà xưởng xây sẵn là một lựa chọn tối ưu nhất cho các doanh nghiệp đầu tư.

국제항

Cảng biển quốc tế và hải quan tại chỗ ngay trong Khu công nghiệp Hiệp Phước, nhà đầu tư sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề xuất - nhập khẩu hàng hóa tại đây.

통관 서비스

Cảng biển quốc tế và hải quan tại chỗ ngay trong Khu công nghiệp Hiệp Phước, nhà đầu tư sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề xuất - nhập khẩu hàng hóa tại đây.

보조 서비스

Các dịch vụ do Khu công nghiệp Hiệp Phước cung cấp luôn mang đến sự thuận tiện để phát triển lâu dài và bền vững.

시설

Khu công Nghiệp Hiệp Phước được xây dựng theo mô hình như một thành phố thu nhỏ, với nhiều tiện ích, dịch vụ. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, tiện ích hỗ trợ cho Nhà đầu tư và người lao động

파트너 소개