Kính gửi Quý Nhà Đầu Tư

Khu công nghiệp Hiệp Phước kính gửi đến Quý nhà đầu tư Bản tin Khu công nghiệp Hiệp Phước Quý 2/ 2018, ấn phẩm tổng hợp những tin tức - sự kiện nổi bật tại Khu công nghiệp Hiệp Phước trong 3 tháng vừa qua. 
Hãy cùng chúng tôi xây dựng khối cộng đồng doanh nghiệp Khu công nghiệp Hiệp Phước vững mạnh!
 
KẾT NỐI VỚI HIPC

Thông tin nước sạch

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y Tế về việc quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước công bố kết quả kiểm nghiệm như sau: