Hội nghị người lao động năm 2018

Sáng ngày 09/02/2017 tại Hội trường Công ty, Hội nghị người lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty.


Khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018. Tổng Giám đốc cũng chúc mừng và biểu dương, trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc và lao động tiên tiến năm 2017. Năm 2018 với những cơ hội và thách thức mới, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ và yêu cầu toàn thể CBNV đoàn kết, nỗ lực nhằm nâng cao năng suất lao động để Công ty ngày càng phát triển và vững mạnh hơn.


Điểm mới của Hội nghị người lao động năm nay là phần vinh danh những CBNV có quá trình công tác trên 10 năm tại Công ty. Đây là sự ghi nhận, quan tâm của lãnh đạo đối với những cá nhân đã có quá trình gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Công ty suốt thời gian qua. Điều này sẽ góp phần tạo thêm nhiều động lực cho CBNV trong Công ty.


Hội nghị cũng nghe các báo cáo liên quan đến việc thu - chi từ nguồn quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cũng như việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể của công ty và các báo cáo liên quan của Ban chấp hành công đoàn. Tại Hội nghị này, đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động cũng đã có sự đối thoại cởi mở về các vấn đề liên quan đến quyền lợi chế độ phúc lợi cho NLĐ và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới.


Các tin khác